Tutti i voli diretti da Venezia in gennaio

Città di partenza

città di arrivo: tutti

Tirana (durata 1h35)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
31/01/20

Siviglia (durata 3h00)

domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
31/01/20

Vienna (durata 1h05)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Barcellona (durata 1h54)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Bruxelles (durata 1h40)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Incheon (durata 11h00)

mercoledì
01/01/20
domenica
03/01/20
sabato
08/01/20
giovedì
10/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
31/01/20

Copenaghen (durata 2h05)

mercoledì
01/01/20
mercoledì
04/01/20
mercoledì
07/01/20

Hurghada (durata 3h55)

mercoledì
04/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
25/01/20

Marsa (durata 4h10)

sabato
02/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
30/01/20

Dubai (durata 5h50)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Lione (durata 1h25)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
31/01/20

Bordeaux (durata 2h00)

sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Nantes (durata 2h10)

sabato
02/01/20
venerdì
05/01/20
giovedì
10/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
31/01/20

Nizza (durata 1h20)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Parigi (durata 1h50)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Parigi (durata 1h45)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Marsiglia (durata 1h35)

domenica
03/01/20
giovedì
10/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
31/01/20

Berlino (durata 1h45)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Colonia (durata 1h30)

domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Dusseldorf (durata 1h40)

domenica
03/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Francoforte (durata 1h25)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Amburgo (durata 1h50)

mercoledì
01/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Monaco (durata 1h05)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Stoccarda (durata 1h05)

domenica
03/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
31/01/20

Aqaba (durata 3h55)

mercoledì
04/01/20
mercoledì
07/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
28/01/20

Atene (durata 2h20)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
sabato
08/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Dublino (durata 2h50)

mercoledì
01/01/20
venerdì
05/01/20
sabato
08/01/20

Lanzarote (durata 4h40)

mercoledì
04/01/20
mercoledì
07/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
28/01/20

Tel Aviv (durata 3h30)

sabato
02/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
mercoledì
07/01/20
martedì
09/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
30/01/20

Bari (durata 1h25)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Napoli (durata 1h10)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Luxembourg (durata 1h40)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
mercoledì
07/01/20
martedì
09/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
30/01/20

Madrid (durata 2h40)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Casablanca (durata 3h30)

sabato
02/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
martedì
09/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
30/01/20

Marrakech (durata 3h45)

mercoledì
01/01/20
venerdì
05/01/20
sabato
08/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
26/01/20

Amsterdam (durata 2h05)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Tolosa (durata 1h50)

sabato
02/01/20
venerdì
05/01/20

Varsavia (durata 1h50)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Lisbona (durata 3h10)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
31/01/20

Doha (durata 5h25)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Bristol (durata 2h20)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Londra (durata 2h10)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Luton (durata 2h15)

sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Manchester (durata 2h25)

sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Praga (durata 1h25)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Roma (durata 1h10)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Mosca (durata 3h10)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Cagliari (durata 1h40)

mercoledì
01/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
sabato
08/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
31/01/20

Edimburgo (durata 2h55)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Glasgow (durata 2h55)

mercoledì
04/01/20
mercoledì
07/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
28/01/20

Belgrado (durata 1h45)

domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
sabato
08/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
31/01/20

Catania (durata 1h45)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Palermo (durata 1h40)

domenica
03/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Ljubljana (durata 3h00)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Basilea (durata 1h15)

sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Ginevra (durata 1h20)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
31/01/20

Zurigo (durata 1h05)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Tunisi (durata 1h45)

mercoledì
01/01/20
domenica
03/01/20
venerdì
05/01/20
sabato
08/01/20
giovedì
10/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
31/01/20

Istanbul (durata 2h40)

mercoledì
01/01/20
sabato
02/01/20
domenica
03/01/20
mercoledì
04/01/20
venerdì
05/01/20
lunedì
06/01/20
mercoledì
07/01/20
sabato
08/01/20
martedì
09/01/20
giovedì
10/01/20
domenica
11/01/20
martedì
12/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
14/01/20
giovedì
15/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
17/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
19/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
21/01/20
giovedì
22/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
24/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
26/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
28/01/20
giovedì
29/01/20
giovedì
30/01/20
giovedì
31/01/20

Kiev (durata 2h25)

sabato
02/01/20
mercoledì
04/01/20
lunedì
06/01/20
martedì
09/01/20
domenica
11/01/20
giovedì
13/01/20
giovedì
16/01/20
giovedì
18/01/20
giovedì
20/01/20
giovedì
23/01/20
giovedì
25/01/20
giovedì
27/01/20
giovedì
30/01/20

Tutti i voli diretti in partenza da Venezia

Venezia, la Serenissima, è ben collegata. La città è infatti servita da diverse compagnie aeree che atterrano nei due aeroporti a prossimità: l'aeroporto di Venezia-Marco Polo, che dista a circa 13 km dal centro, e l’aeroporto Antonio Canova di Treviso a circa 20 km da Venezia. Da Venezia, una delle più importanti città turistiche italiane, partono tanti voli diretti che consentono di raggiungere non solo svariate destinazioni nazionali, ma anche destinazioni oltreoceano e destinazioni in Medio Oriente.

Come arrivare all’aeroporto di Venezia-Marco Polo da Venezia?

Le soluzioni più comuni per raggiungere in modo pratico e veloce l’aeroporto Marco Polo da Venezia si può prendere l’autobus o utilizzare i servizi dell’Alilaguna. Alilaguna: Esistono 6 linee di Alilaguna ma solo due collegano all’aeroporto Marco Polo. 1- La Linea Blu che collega l’aeroporto e il terminal delle crociere 2- La linea Arancio che collega l’aeroporto e S. Maria del Giglio passando per Rialto. Le linee di Alilaguna sono operative tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Gli orari sono diversi in estate e in inverno. È dunque necessario consultare la tabella oraria pubblicata sul sito ufficiale di Alilaguna. In autobus: il Venice Airport Bus Express, il collegamento diretto tra l’aeroporto Marco Polo e Venezia P.zzale Roma è offerto dalla ATVO S.p.A, l’azienda di trasporto pubblico che opera nell'area metropolitana di Venezia e in alcuni comuni di Treviso. Si arriva in soli 20 minuti, il servizio è attivo nei giorni feriali e festivi e i mezzi sono dotati di Wi-fI;

Come arrivare all’aeroporto Antonio Canova di Treviso da Venezia?

Molti turisti atterrano a Treviso per recarsi poi a Venezia in autobus. La tratta da/per l’aeroporto è effettuata da ATVO S.p.A con il Treviso Airport Bus Express. Collega l’aeroporto a P.zzale Venezia, passando per Mestre. Gli orari delle corse dipendono da quelli dei voli. Per tale motivo, in caso di volo anticipato o in ritardo, la partenza del bus verrà modificata di conseguenza e le corse possono essere annullate in caso di cancellazione di un volo.